Máy Chủ Thổ Sơn 2

          (Open: 13-07-2019)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:13-07-2019

  Trang chủ Tải game

Máy Chủ Hồi Ức

          (Open: 13-04-2019)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:13-04-2019

  Trang chủ Tải game

Server Lương Sơn

          (Open: 5-11-2018)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:5-11-2018

  Trang chủ Tải game