Máy Chủ Thái Sơn

          (Open: 24-10-2020)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:24-010-2020

  Trang chủ Tải game

Máy Chủ Bạch Hổ

          (Open: 25-07-2020)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:25-07-2020

  Trang chủ Tải game

Máy Chủ Châu Giang

          (Open: 16-5-2020)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:16-5-2020

  Trang chủ Tải game