Server Lương Sơn Phụ

          (Open: 8-12-2018)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:8-12-2018

  Trang chủ Tải game

Máy Chủ Hành Sơn

          (Open: 19-06-2018)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:19-06-2018

  Trang chủ Tải game

Máy Chủ Mộc Sơn

          (Open: 16-06-2018)

 • Game võ lâm truyền kỳ phiên bản Công Thành Chiến hay nhất, miễn phí vật phẩm trong game, miễn phí giờ chơi, sống lại ký ức về một trận Công Thành oanh liệt.

  Mở cửa ngày:16-06-2018

  Trang chủ Tải game